tele well

Karner sv. Anny na Námestí slobody v Skalici

do júna 2007

Tele Well

Zámerom k vytvoreniu projektu Tele Well bolo rozkryť podpovrchovú prítomnosť "symbolických svetov", ich posolstiev a potencií, a súčasne i ľudskú nevyhnutnosť neustále žiť v ich bezprostrednej blízkosti... Jadrom projektu je rotundová stavba postavená z matérie "zlatých" stránok telefónnych zoznamov priamo v historickom osemuhoľníkovom interiéri Karneru svätej Anny. Celok ukrytej "stavby v stavbe" sa nedá "prečítať" len jedným pohľadom. Vykonanie "vlastnej" cesty je teda jediná možnosť pre návštevníkov, ako spoznať vnútorný labyrintický priestor a získať tak autentický zážitok všetkých významových rovín projektu.

Po vstupe do kaplnky sa návštevníci ocitajú v úzkej kruhovej chodbe, zovretí medzi pôvodnou historickou stenou a novou vstavanou stenou papierovej rotundy. Postupným obchádzaním sa im zjavujú dva otvory v jej obvodových stenách. Tieto otvory-vstupy im umožňujú prejsť po lávke samotným ukrytým jadrom. Návštevníkom sa tým otvorí pohľad do "inej skutočnosti" podpovrchových metamorfóz. Ľudské bytosti sa v centrálnom priestore premieňajú na iné, akoby "symbolické skupenstvo". Zväzky telefónnych zoznamov - Zlaté stránky - sa stávajú podobenstvom ich postupnej premeny "už len" na nehmotné symboly, znaky, či signály komunikačných svetov. "Nekonečným" vrstvením týchto "ľudských nástrojov seba-premeny" vzniká nová stavba možného životného priestoru pre našu "inú" existenciu – virtuálna projekcia akéhosi spoločného a univerzálneho "tele-priestoru" - obydlia fyzicky neobmedzenej, finálnej prítomnosti každého z nás všade a navždy...

Spojenie projekcie takejto vízie s historickou budovou karneru, jeho zmyslom a symbolickým poslaním, predstavuje najskrytejší plán celého projektu. Súčasne bol však hlavným dôvodom či predpokladom jeho vzniku.

Matej Krén

Tele Well Tele Well Tele Well

Tele Well Tele Well Tele Well