pasáž

knižní příbytky

Galéria mesta Bratislavy
Pálffyho palác
Panská 19, Bratislava

Pasáž

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skratku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.

Projekt sám je metaforickou syntézou viacerých formálne-významových prvkov: vchod, chodník, "nekonečné steny" z kníh, zrkadlá, svetlo, východ a dokonca i samotná fyzická prítomnosť divákov. Diváci sa tu menia z iba "pasívnych" pozorovateľov na aktérov spoluvytvárajúcich symbolickú a významovú rovinu diela. Ich fyzická prítomnosť je premenená na obraz - "obraz chodcov" kráčajúcich pasážou a súčasne "obraz pútnikov" kráčajúcich po úzkom chodníku "nekonečným" priestorom. Tieto metaforické premeny na chvíľu rozkryjú možnosť vhliadnuť do tohto skrytého, neuchopiteľného, avšak neustále všadeprítomného "svetodiania".

Pasáž sa napriek svojej, v podstate diskrétnej prítomnosti, stáva prekážkou a súčasne aj jedinou možnosťou pohybu v priestore galérie či sveta a reflektuje tak aj inú stránku tohto "diania" - absenciu iných alternatív...

Matej Krén

Passage, GMB, Bratislava Passage, GMB, Bratislava Passage, GMB, Bratislava

Passage, work in progress Passage, work in progress Passage, work in progress

z tlače